Historie odluhovacích systémů

historie-ferri.jpg

Systém FERRI je s několika drobnými změnami na trhu již 7 let. Za tu dobu bylo instalováno více než 150 kusů v nejrůznějších modifikacích. Vývoj systému FERRI bychom mohli rozdělit do čtyř generací.

Generace 1.

V roce 1998 vznikla potřeba vyvinout vlastní systém řízení kvality okruhové vody pro malé a střední chladicí systémy. Proto bylo připraveno a nainstalováno pět různých prototypů. Během jejich provozu vyvstaly další potřeby, jak zákazníků, tak servisních techniků a proto jsme, již v druhé polovině roku 1999, připravili a uvedli na trh druhou generaci systému regulace okruhové vody chladicího systému. Tentokrát již pod obchodním názvem FERRI.

Generace 2.

Druhá generace automatického odluhu se vyznačovala zejména svojí jednoduchostí a spolehlivostí. Například v Textonnii v Červeném Kostelci (instalace 18.8.1999) pracuje bez závad dodnes. Druhá generace odluhů prošla v roce 2000 rychlým vývojem. Nejprve byl vyměněn typ odluhového elektroventilu. Ustálil se rovněž typ dalších použitých komponent. Dále byl instalován nový software, vyvinutý dle našich požadavků a zkušeností s chemickými přípravky tehdejšího koncernu BetzDearborn. Díky novému softwaru jsme si mohli poprvé v roce 2001 udělat obrázek o tom, co se s kvalitou okruhové vody děje i v momentě, kdy právě nestojíme u chladicího systému a nekontrolujeme jej. Jinými slovy, možnost zapisování dat do řídící jednotky a následná možnost jejich vyvolání nám pomohla lépe diagnostikovat, mnohdy skryté, záludnosti provozu jednotlivých chladicích systémů. Druhá generace se instalovala do poloviny roku 2003 kdy jsme dosáhli více než 100 instalací v celé ČR.

Generace 3.

Od poloviny roku 2003 jsme začali používat novou řadu měřících sond a tudíž novou, třetí, generaci automatického odluhu. Nepoužívali jsme již sondy s analogovou komunikací, ale sondy s digitálním výstupem. Tento krok nám umožnil výrazně zpřesnit přenos naměřených dat do řídící jednotky. Tedy k výjimečné spolehlivosti jsme dokázali přidat i mimořádnou přesnost. V období 2002 – 2005 jsme se snažili přidat systému FERRI na atraktivitě tím, že jsme se ho rozvíjeli dalšími směry. Nejprve jsme do odluhu 2. generace přidali GSM modul, abychom zjistili a otestovali další možnosti informovanosti obsluhy i našich servisních techniků. Otevřela se nám možnost velké variability komunikace pomyslného trojúhelníku servisní technik – zákazník – systém FERRI. Například naši technici opravdu uvítali možnost informace o aktuálním stavu systému, kterou obdrželi do svého mobilního telefonu ve formě SMS zprávy. Dále možnost úpravy nastavení limitních hodnot el.vodivosti odesláním SMS zprávy do řídící jednotky automatického odluhu atd. Rovněž jsme vyvíjeli systém centralizace a automatické archivace nasbíraných dat z našich řídících jednotek FERRI.

Generace 4.

Koncem roku 2004 jsme uvedli v život, spuštěním serveru FERRI, novou službu FERRI Internet. Tento průběžně monitoruje řídící jednotky připojené přes GSM modem k internetu. Archivuje naměřené hodnoty, zaznamenává chybová hlášení, oznamuje nouzový stav chemických přípravků v zásobnících chemie atd. Od roku 2004 jsme intenzivně pracovali na inovaci systému FERRI a připravili jsme čtvrtou generaci automatického odluhu, kterou jsme po důkladných testech uvedli na trh v první polovině roku 2005. Hlavní důraz při vývoji jsme kladli zejména na komunikaci systému FERRI přes internet a na celkovou ergonomii zařízení. Servisní technik může vyměnit pojistky, justovat, či vyměnit měřící sondy, aniž by musel vstoupit do silové části rozvaděče. Dokonce programování a počítačovou diagnostiku řídící jednotky a reléového modulu je možné provádět při zavřeném rozvaděči připojením notebooku servisního technika ke konektoru jednotky FERRI Basic. Kompletní servis tak může provádět i osoba jen krátce zaškolená, bez certifikovaného vzdělání v oboru elektro. Diagnostiku a programování řídící jednotky může rovněž provádět servisní technik prostřednictvím služby FERRI Internet.. Bez nadsázky je možné říci, že čtvrtá, nastupující, generace systému FERRI je kombinací spolehlivosti, přesnosti, a jednoduchosti ovládání.

V současné době intenzivně pracujeme na bezdrátové komunikaci jednotek FERRI Basic a FERRI Tower. Od této iniciativy si slibujeme podstatné zjednodušení montáže našich jednotek na samostatné chladicí věže. Dále se zabýváme zkvalitněním služby FERRI Internet, abychom mohli našim zákazníkům nabídnout co možná nejširší škálu využití tohoto systému.

Kontaktujte nás