Koroze

Jedním z nedůležitějších problémů ve všech energetických systémech je kontrola korozního napadení konstrukčních materiálů ve vodním prostředí. Koroze ničí konstrukční materiál systému, korozní zplodiny se usazují na teplosměnných plochách a působí zde jako izolant, což má vždy značný vliv na ekonomiku provozu.

koroze.jpg

Koroze materiálů vede v teplovodních a chladicích systémech i k tvorbě vrstev usazenin a biofilmů. Kromě toho je nutné minimalizovat i obsah železa přítomného ve vodních systémech, protože železo představuje jeden z nutných prvků pro rozvoj bakterií.

V parovodních systémech přítomnost rozpuštěného kyslíku v koncentraci nad cca 40 ppb způsobuje bodovou korozi a to nejenom v zásobníku napájecí vody a v kotli, ale především v potrubí vedoucím páru a kondenzát. Oxidační produkty železa mají podstatně nižší koeficient prostupnosti tepla. Současně se zkrácením životnosti zařízení klesá i využitelnost energie z topného média. Při úpravě kondenzátu korozní produkty navíc znehodnocují ionex.

 

        4.jpg       koroze-kyslikem.jpg 

 

 

Příčinou vzniku koroze kovového materiálu na straně vody jsou následující faktory:

Každý systém je jiný, stejně jako kvalita zdroje vody i úroveň její úpravy. Určení limitujících faktorů konkrétního systému vyžaduje kompletní zmapování jeho chodu. Na základě zjištěných faktů dokážeme pomoci s nalezením stavu, kdy je ochrana zařízení na vynikající úrovni a náklady jsou na optimální výši.

Kontaktujte nás.

Kontaktujte nás