Projekce

Naším cílem je Vaše spokojenost.

projekce.jpg

Projekce CHOS Třeboň - Problémům s vodou předcházíme

Pro každého zákazníka vypracujeme individuální řešení problémů v úpravě technologických vod.

Při návrhu řešení a vypracovávání projektů úpraven vody vždy úzce spolupracujeme se zákazníkem. V případě potřeby pomůžeme i konzultací s příslušnými orgány, doporučíme vhodné technické řešení

Při přípravě projektu vycházíme z: 

Vždy se snažíme dohodnout se se zákazníkem na nejvhodnějším řešení. Námi navržené zařízení je možno pořídit také neinvestičním způsobem, např. na leasing nebo jinou formou, která je objednatelem preferována. 

Dodávku chemických přípravků je možno řešit zálohovými platbami, čímž lze stabilizovat cash-flow provozovatele.

Po realizaci projektu provádíme v rámci servisu pravidelně sledování technických, chemických i mikrobiologických parametrů. Navrhneme optimální rozsah a četnost sledovaných parametrů tak, aby bylo zachováno dodržení platných předpisů – tam, kde existují, v případě zájmu i mezinárodně doporučených limitů. 

Celá příprava projektu je pro zákazníka prováděna zdarma

 

CHOS Třeboň - záruka úspěchu každé úpravny vody. 

Kontaktujte nás