Servis

Pravidelným servisem předcházite problémům a vyhnete se nečekaným výdajům, které mohou nastat při haváriích a následných rozsáhlích opravách.

servis.jpg

Servis CHOS Třeboň - Problémům s vodou předcházíme

① Všechny důležité parametry v ošetřovaných okruzích pravidelně sledujeme

Vycházíme: 

 

② Při zjištění významné odchylky od námi doporučených hodnot ihned upravujeme chemický a provozní režim okruhu tak, abychom dosáhli nápravy v co nejkratší době, bez nutnosti provozní odstávky. 

 

③ Četnost servisních návštěv našich techniků je 1x za měsíc, v případě potřeby častěji. 

Záznam o servisní návštěvě obsahuje: 

Tak má provozovatel neustálý přehled o aktuálním stavu ošetřovaných okruhů. 

 

④ Poskytujeme komplexní služby se zaměřením na:

Při každé servisní návštěvě vyhodnocujeme: 

 

Pravidelný servis CHOS Třeboň - záruka úspěchu každé úpravny vody. 

Kontaktujte nás