Úprava vody pro hotely, kancelářská a obchodní centra

uprava-vody-obchodni-centrum.jpg

Hotely, kancelářská nebo obchodní centra a další budovy s velkým pohybem osob během dne mají vysoké nároky na tepelnou pohodu a spotřebu vody, a to nejen té pitné. Klimatizace či vytápění objektů má dlouhou životnost a udrží si dlouhodobě vysokou účinnost při nízkých provozních nákladech jedině za předpokladu použití vody odpovídající kvality. Již nepatrné zanesení výměníků tepla chladicích strojů nebo kotlů u otopných soustav úsadami do 1 mm znamená nárůst spotřeby elektrické energie až o 20 %. Nabízíme Vám řešení v podobě úpravy vody a pravidelných kontrolních analýz vody pro okruhy skrápění chladicích vod, uzavřené chladicí okruhy budov, klimatizační okruhy plněné nemrznoucí směsí nebo rozsáhlé otopné soustavy, ať už se jedná o hotel, nákupní obchodní centrum nebo kancelářský komplex budov. 

Technický stav i ekonomický provoz klimatizace mohou velice negativně ovlivňovat právě problémy s nedostatečnou kvalitou vody. Překročení důležitých parametrů vody v okruhu může zkomplikovat i reklamační řízení, dostaví-li se problémy se špatně nebo nedostatečně upravenou vodou, či nemrznoucí směsí již v záruční době. Voda v chladicích okruzích může vytvářet usazeniny, může docházet k úbytku materiálu okruhu v důsledku koroze nebo k růstu nežádoucí biologie. Stejné problémy mohou nastávat i u vytápění. Aby vytápěcí zařízení a klimatizace mohly fungovat co nejdéle a za co nejnižších provozních nákladů, je třeba úprava vody do požadované kvality a její pravidelná kontrola. 

Naše firma Vám nabízí veškerý servis, který zahrnuje bezplatné posouzení chladicího okruhu nebo otopné soustavy, odběr, analýzu vzorků okruhových vod, zpracování návrhu řešení, jeho realizaci, dodávky chemických přípravků až na místo určení, přesné dávkování, měření kontrolních parametrů a automatickou regulaci kvality vody ve všech ošetřovaných okruzích. Kontaktujte nás a na společné schůzce s naším odborníkem se domluvíte na dalším postupu. Vypracujeme Vám návrh řešení a předložíme kalkulaci návratnosti investice do zařízení a snížení provozních nákladů celého systému chlazení nebo topení. Následně se postaráme o dopravu i montáž našeho zařízení. Tím však náš servis nekončí. Následuje pravidelný servis a vyhodnocování funkčnosti instalovaného zařízení.


CHOS Třeboň – problémům s vodou předcházíme

obchodni-centra.jpg

Kontaktujte nás