06 FERRI plná verze pro jednu chladicí věž, směšování

ferri.jpg

FERRI plně funkční se čtyřmi dávkovacími čerpadly a dávkováním kyseliny

Pro jednu chladicí věž se zásobní nádrží okruhové vody

 

f06nakres.jpg

 

Popis

Klasické uspořádání chladicího systému. Jedna chladicí věž, která je umístěna vně budovy, a zásobní nádrž okruhové vody ve strojovně chlazení. Základní plná verze systému FERRI s řízeným směšováním dekarbonizované a neupravené vody: Rozvodný panel, na kterém je nainstalována řídící jednotka a tři dávkovací čerpadla, pro dávkování stabilizátoru tvrdosti, případně inhibitoru koroze a automatického dávkování biocidních přípravků. Celý odluh je připevněn na zdi, nebo na kovovém stojanu libovolně v prostoru strojovny. Regulace množství doplňkové vody je prováděna plovákovým ventilem. Do potrubí doplňkové vody je nainstalován vodoměr s impulsní výstupem a dva plnoprůtočné dvoucestné ventily určené k regulaci směšování dekarbonizované vody s vodou z řadu.

Řídící jednotka:     

 

Příprava montáže

 

Montáž

 

Příklad použití: Pivovar Gambrinus

Doplňková voda Odluh 

Kontaktujte nás