Principy a výhody FERRI

ferri.jpg

Systém FERRI

Systém FERRI je prvotně určen pro udržení konstantního množství rozpuštěných solí v okruhové vodě chladicího okruhu. Dosažení stabilní kvality okruhové vody však není jediným problémem otevřených chladicích okruhů. Proto je systém FERRI konstruován jako modulová stavebnice. K jedné, základní řídící jednotce se dá připojit jedna či osm konduktometrických sond, jeden či osm odluhových ventilů, jedno či osm dávkovacích čerpadel, snímače hladiny v zásobnících chemie, GSM modul pro lepší informovanost servisního technika i provozovatele, pH sondu atd... To vše záleží pouze na uspořádání a problematice konkrétního chladicího okruhu a požadavcích provozovatele chladicího okruhu. Může nastat situace, že daný chladicí systém je tak složitý, že se vyčerpají všechny možnosti řídící jednotky. Co teď? Snadná pomoc. Přidáme rozšiřovací modul řídící jednotky a zdvojnásobíme tak její možnosti. Tento krok lze i několikrát opakovat.

Během osmi let vývoje jsme ustálili značku jednotlivých komponent, jejich kvalitu, spolehlivost, přesnost a v neposlední řadě snížili jejich nákupní cenu. Dokladem toho je čtvrtá generace systému FERRI .

 

4. generace systému FERRI

ferrinakres.jpg

 

Kde je systém FERRI nejčastěji používán

   Potravinářský průmysl    - mlékárny
      - pivovary
      - mrazírny
      - masokombináty
       
  Lehký průmysl   - lisovny plastických hmot
      - přesné slévárenství
      - výroba elektroniky
      - kosmetika
       
  Farmaceutický průmysl    
       
  Průmysl přesné chemie    
       
  Komunální sféra   - obchodní centra
      - skladové areály
      - zimní stadiony

 

10 dobrých důvodů proč instalovat na chladicí okruhy systém FERRI

 

Jak na to?

Jé důležité pečlivě zmapovat konkrétní chladicí okruh, a navrhnout odpovídající sestavu systému FERRI. 

1) Mapování chladicího systému

Na místě zjistíme o jaký chladicí systém se jedná a jeho nedostatky. Zjistíme rovněž požadavky provozovatele zařízení

2) Návrh sestavy odluhu

Dle zjištěných informací postupně přidáváme jednotlivé komponenty systému FERRI tak, abychom pokryli všechny nároky chladicího okruhu a požadavky zákazníka.

3) Objednávka

Objednáme všechny potřebné komponenty systému FERRI

4) Příprava montáže

5) Montáž

Celý komplet FERRI je předmontovaný s naprogramovanou řídící jednotkou. Instalace pak bude spočívat v pověšení rozvodného panelu na zeď, připojení elektrických kabelů a propojovacího potrubí.

6) Obsluha

Obsluha pravidelně kontroluje množství chemických přípravků v zásobnících, aktuální hodnoty el. vodivosti a pH okruhové vody.

7) Servis

Servis systému FERRI spočívá v pravidelné kontrole správné funkce celého zařízení a justování měřících sond.

První příklad

Druhý příklad

 

Jak vypadá dodávka?

Dodávka obsahuje:

1) Jednotlivé komponenty systému FERRI

Jednotlivé komponenty systému FERRI jsou naprogramovány, justovány a připraveny k okamžitému použití, kromě pH-sondy. 

2) Návod k obsluze zařízení

Každé balení standardně obsahuje návod k použití v českém popřípadě anglickém jazyce. Ostatní jazyky je možné dodat na základě požadavku v objednávce. 

Příklad Návod k obsluze 

3) Návod na obsluhu dávkovacích čerpadel

Každé balení standardně obsahuje návod k použití dávkovacích čerpadel v českém popřípadě anglickém jazyce. Ostatní jazyky je možné dodat na základě požadavku v objednávce. 

Příklad Návod k obsluze dávkovacích čerpadel 

4) Detailní schématické zobrazení elektrického zapojení

Každé balení standardně obsahuje schématické zobrazení elektrického zapojení v českém popřípadě anglickém jazyce. Ostatní jazyky je možné dodat na základě požadavku v objednávce. 

Příklad Schéma elektro 

5) Protokol o kusové zkoušce rozvaděče

Součástí každého balení je protokol o kusové zkoušce rozvaděče v českém jazyce. Jiné jazyky zatím nejsou možné. 

Příklad Protokol 

6) Záruční list

Součástí každého balení je záruční list v českém popřípadě anglickém jazyce. Ostatní jazyky je možné dodat na základě požadavku v objednávce. 

Příklad Záruční list 

7) CD

Součástí každého balení je CD obsahující výše zmíněné dokumenty v elektronické podobě v českém popřípadě anglickém jazyce. Ostatní jazyky je možné dodat na základě požadavku v objednávce. 

Kontaktujte nás