Úprava vody pro chladicí okruhy

Úprava vody pro chladicí systémy může být například úprava vody v elektrárně.

uprava-vody-chladici-okruhy.jpg

Chladicí zařízení je v dnešní době součástí mnoha provozů v průmyslu, jako například elektráren, tepláren, klimatizací a dalších průmyslových a chemických provozů. Technologická voda a její kvalita je rozhodující pro spolehlivost i náklady provozu chladicího zařízení. Úprava vody v elektrárně pro chladicí okruhy je tedy bezpodmínečně nutná, chcete-li zachovat co nejnižší spotřebu a tedy i provozní náklady a zároveň chránit chladicí systém a zajistit jeho bezproblémový provoz. 

Chladicí okruhy musí být především preventivně chráněny před korozí, usazeninami a také před růstem biologie. Úprava vody pro chladící systémy zabrání negativním důsledkům, které by z těchto problémů mohly vzniknout. Nevhodná volba zařízení úpravy vody chladicího systému a špatný výběr chemických přípravků může nejen poškodit celé zařízení nebo jeho části, ale také zvýšit náklady na spotřebu vody a energií.

Hlavní důraz klademe na zachování čistých teplosměnných ploch ve výměnících. Energie tvoří více jak 70 % celkových nákladů na provoz chlazení a již nepatrné zhoršení přestupu tepla vlivem usazenin způsobuje prudký nárůst její spotřeby.

Úprava vody pro chladicí okruhy je jednou z hlavních služeb, které Vám můžeme nabídnout. Námi poskytované zařízení na úpravu chladicí vody v elektrárně je vždy spolehlivé a maximálně efektivní. Víme, že finanční úspora je pro Vás důležitá, proto se soustředíme na to, aby vše probíhalo za co nejnižší provozní náklady. Navíc Vám poskytujeme pravidelný servis, monitoring průběhu úpravy vody pro chladicí okruhy a analýzu jeho činnosti i účinnosti použité chemie. 

 

CHOS Třeboň – problémům s vodou předcházíme

 
     chladici-okruh.jpg 

Kontaktujte nás