Úprava vody pro teplovodní kotelny

Úprava vody v topném okruhu prodlužuje životnost.

uprava-vody-teplovodni-kotelny.jpg

Technologická voda pro parní, horkovodní i teplovodní kotelny musí být vždy upravována tak, aby nedocházelo k nežádoucím reakcím v kotlích a v potrubí, jakými jsou např. různé druhy koroze kovů a následné usazeniny korozních produktů nebo minerálních látek souhrnně označovaných obvykle jako vodní kámen nebo kotelní kámen. Přitom ani tak moc nezáleží, zda je voda čerpána z vlastního zdroje či z veřejného řadu.

Úprava vody pro teplovodní kotelny zahrnuje v základu obvykle mechanickou filtraci a změkčování vody katexem. Následuje chemická úprava technologické vody za pomocí správného dávkování chemikálií. Mohou být však zvoleny další, modernější úpravy vody, a to v závislosti na kvalitě vodního zdroje a konkrétních podmínkách vlastního topného okruhu. Výrobci technologií na úpravy vody pro tyto účely proto vyrábějí taková zařízení, která splňují všechny náležité požadavky.

Odstranění tvrdosti, tzv. změkčení vody pro teplovodní kotelny, zabraňuje již zmíněnému usazování vodního kamene. Touto úpravou však stoupá agresivita vody vůči kovům, proto se pro změkčenou vodu ustálil výraz „hladová voda“. Následuje chemická úprava vody, díky které dochází buď k chemickému odplynění vody nebo k tzv. pasivaci, tj. vytvoření chemické bariéry proti kyslíkové korozi na vnitřním povrchu okruhu, k úpravě dalších parametrů, např. alkality a pH vody. Chemická úprava vody pro teplovodní kotelny připraví vodu tak, aby její výsledná kvalita odpovídala technické normě a požadavkům výrobce. Díky chemické úpravě technologické vody zabráníme nežádoucí korozi a zanášení kotle či výměníku, účinnost zařízení s kvalitní chemickou úpravou vody je pak zachována po celou dobu provozu. Dobře zvolená chemická úprava vody má zásadní vliv na prodloužení životnosti a spolehlivost každé topné soustavy. 

Správné a spolehlivé řešení navrhneme po předchozím posouzení, resp. prohlídce stávající technologie a po analýze odebraných vzorků vody. Máte-li zájem o spolupráci, neváhejte nás kontaktovat a po společné konzultaci Vám navrhneme individuální řešení na míru. S úpravou vody pro teplovodní i parovodní kotelny a horkovody máme dlouholeté zkušenosti. Nemalou zásluhu na úspěchu našich řešení má i špičková chemie od předního světového výrobce, společnosti General Electric. Nabízíme kvalitní a kompletní služby v této oblasti, od návrhu řešení až po montáž a pravidelný servis.

Na řešení úpravy vody od CHOS Třeboň se můžete spolehnout.

CHOS Třeboň – problémům s vodou předcházíme

teplovodni-kotelna.jpg

 

Kontaktujte nás